Un lloc extraordinari

Es troba en el Barri Marítim de la ciutat de Tarragona, dins del Port Esportiu, a pocs metres del Club Nàutic. El seu emplaçament davant el Mar Mediterràni i les embarcacions, converteixen l’Estudi de Natàlia Ferré en un lloc extraordinari per a generar creativitat.

És allí és on Natàlia desenvolupa tot el seu treball: les ceràmiques, les escultures, les pintures, els motlles, les resines i, des de fa poc temps, on imparteix cursos de modelatge escultòric, de rostre i de figura, utilitzant terres refractàries.

Escultura contemporània diversa

Per a les seves escultures en ceràmica, Natàlia Ferré utilitza diferents pastes refractàries, gres i porcellana, produint principalment peces úniques. Aquesta diversitat fa que sumi qualitat al resultat final de l’obra. En la coberta de cada peça empra diferents terres, òxids, colorants i engalves, a més de transferències, estampacions i, accidentalment, esmalts d’alta temperatura.

Les coccions les porta a terme en forns elèctrics d’alta temperatura, coent habitualment dues vegades cada escultura o ceràmica, la primera a 800 °C i la segona a 1.200 °C. En casos extraordinaris realitza fins i tot una tercera cocció.

Durant el treball més escultòric modela cada peça i obté el seu motlle, normalment de guix o de silicona. Aquests motlles li permeten produir les obres originals, usant ceràmica, bronze o resina. Obres que es conceben com a peces úniques o que formen part de petites sèries, que no superen les 8 peces, considerant-se també originals.

Obra pictòrica figurativa i abstracta

De l’obra pictòrica de Natàlia Ferré hem de destacar la pintura figurativa, que segueix la seva línia creativa, i les pintures de caràcter abstracte. Els materials que empra són pintures acríliques i a l’oli, resines i diferents pastes escultòriques, que aplica sobre teles i altres suports, com la fusta o el plàstic. El resultat de les seves obres pictòriques és un treball artístic sorprenent, elegant i de qualitat.

Inscriu-te als cursos d'escultura
de Natàlia Ferré

Seràs capaç d'observar un model i reproduir-lo amb gran detall, modelant i coent una peça de ceràmica única.