Newsletter

Descobreix novetats sobre la meva obra, informació sobre cursos i properes exposicions.

    «Es necessita talent i sensibilitat per a aconseguir que la representació artística ens evoqui emocions. I aquí és on està la màgia de l’obra de Natàlia Ferré. En terra, en bronze o en pintura, les seves mans vessen tendresa» — Carme Martí